Praktijk balans psycholoog Eindhoven HelmondPraktijk voor integratieve therapie en coaching   

 

 

 

 

Mijn werkwijze en vergoeding

Elk traject begint met een verkenning en herkadering van de klacht door de cliënt. Ook bespreken we of er een gevoel van vertrouwen is tussen de cliënt en mij en wat zijn of haar einddoel is. Met een veilig gevoel is coaching, integratieve therapie, hypnotherapie en EMDR nog doeltreffender. Hierna volgen gemiddeld 5 tot 15 gesprekken waarin de cliënt naar zijn einddoel toe werkt. De cliënt bepaalt in zijn eigen tempo zijn eigen traject en behoudt zo altijd de regie.

Integratieve therapie, hypnotherapie, PDS-therapie en EMDR wordt door bijna alle zorgverzekeraars in Nederland vanuit het aanvullende pakket vergoed. De kosten voor integratieve therapie, hypnotherapie, PDS-therapie en EMDR gaan niet van het eigen risico af. Neem contact op met uw zorgverzekering om te controleren wat de vergoeding kan zijn in uw situatie ten aanzien van coaching en/of individuele therapie. Hiervoor heeft u mijn AGB-code nodig: 90049407.

Een sessie van 1 uur kost € 95,- en wordt afgerekend na afloop van het uur. U kunt bij mij uw bankieren-app gebruiken, contant betalen of pinnen.
Voor bedrijven hanteer ik een ander tarief, bel of mail voor meer informatie hierover.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Als coach, integratief therapeut, hypnotherapeut, hechtingstherapeut, EMDR-therapeut en PDS-therapeut in Eindhoven, Helmond en omgeving wil ik u graag begeleiden. Bel of mail voor meer informatie of ga naar contact.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefste heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. Mijn licentienummer bij de VIT is 454.14.A. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 103228R en val ik onder hun tuchtrecht. Bij de KvK sta ik geregistreerd onder nummer 51550970.

Marieke Westenberg
Tel.: 06 8110 0924 info@praktijkinbalans.com Jan Smitzlaan 7, 5611 LD Eindhoven Lisvoort 14, 5706 HA Helmond   JB design